Identifikační údaje

Název stavby: Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice

Místo stavby: pč. 2633/58 – kú. Dačice 624403

Investor: Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304, 380 01 Dačice III

Projektant: f-plan, spol. s r. o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice

Zahájení výstavby: 2018+

323

Zastavěná plocha (m2)

2420

Obestavěný prostor (m3)

28 x 11 x 8

Rozměry stavby (m)

10

Počet nově vzniklých odborných učeben / dílen

Dispoziční a provozní řešení

Západní část 1.NP stávajícího objektu bude nově obsahovat strojní dílnu (138,0m2) svařovnu (18,8m2), zámečnicko-klempířskou dílnu (58,5m2), sociální zařízení (WC chlapci, WC dívky, šatny a stávající kotelnu. Nově vybudovanou halou bude napojena na přístavbu dílen (viz. níţe). Střední část ubytovacího zařízení (mezi rekonstruovanou západní a stávající východní částí) bude nově sloužit jako aula s vrátnicí, kanceláří zástupce ředitele a WC (chlapci, dívky a zaměstnanci).

Západní část 2.NP stávajícího objektu bude nově obsahovat dílny I. (138,0m2) a II. (138,0m2) oboru mechanik seřizovač, šatny pro tyto dílny + dílny z přístavby, sklad a WC chlapci. Nově vybudovanou halou bude napojena na přístavbu dílen (viz. níže). Střední část ubytovacího zařízení (mezi rekonstruovanou západní a stávající východní částí) bude nově sloužit odborná učebna a sborovna se sociálním zařízením.

V západní části 3.NP stávajícího objektu dojde k rekonstrukci sociálního zařízení (WC chlapci) a vytvoření haly u schodiště.

Přístavba bude přístupná po bezbariérové rampě ze stávajícího rekonstruovaného objektu, případně ze dvorní části areálu (sekčními vraty ze západní a křídlovými vraty z východní strany). V 1.NP bude přístavba obsahovat 2 samostatné dílny – dílna truhlářů strojní (141,0m2) a ruční (128,8m2). Obě dílny budou propojeny roletovými vraty, případně dveřmi ze vstupní haly. K přístavbě dílen bude vybudován rovněž uzamčený přístřešek pro odpadové hospodářství.

Přístavba bude ve 2.NP přístupná ze stávajícího rekonstruovaného objektu. Zeseverní části bude možné pro doplňování materiálu využít sekční vrata. Ve 2.NP bude přístavba obsahovat 2 samostatné dílny – dílna I. (141,0m2) a II. (130,3m2) pro obor obráběč kovů. Obě dílny budou propojeny roletovými vraty, případně dveřmi ze vstupní haly.

Venkovní úpravy:

Půjde o výsadbu nové zeleně (vzrůst do 10m výšky), která bude ohraničovat plochu západně od areálu, kde bude umístěna vsakovací jímka. Západně od přístavby dílen bude vytvořen nový chodník pro bezbariérový přístup do dílen (dlažba). Severně od přístavby bude vytvořena nová zpevněná plocha pro přístup k sekčním vratům ve 2.NP (dlažba). Východně od objektu přístavby dílen budou na stávající zatravněné ploše umístěny lavičky, odpadkový koš a vysázena okrasná zeleň.

3D vizualizace stavby

3D vizualizace byla zpracována na základě prováděcí projektové dokumentace. Výsledný render byl poté zapracován do fotografie stávajícího stavu (viz. níže).

© Copyright – Pavel Kohout – Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu autora zakázáno!

© Copyright - Pavel Kohout - Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu autora zakázáno! - Enfold Theme by Kriesi
error: Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu autora zakázáno!